Hizmetlerimiz

Güneş Enerji Sistemleri Projelendirme, Mühendislik, Tedarik ve Kurulumu

Keşif ve planlamadan elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda projelendirme aşamasına geçiyoruz. Burada uygulama yapılacak alanın statik yapısı, mukavemeti, kullanılacak altyapının rüzgara dayanımı, kar yükü vb. gibi parametreleri tek tek ele alıp kullanılacak ürünleri bu doğrultuda seçiyoruz. Uluslararası arenada kabul görmüş bir program sayesinde tüm bölgelerin ışınım değerlerine göre hazırladığımız raporda; projeyle ilgili bilgileri, 25 yıllık üretim analizleri, finansal analizler ve geri dönüşüm tabloları gibi tüm detayları sunuyoruz.
Yüksek kalite anlayışıyla uyguladığımız fotovoltaik enerji projelerimizin periyodik bakımlarını da 5 veya 10 yıllık anlaşmalar ile yapıyoruz.
Danışmanlık

İhale hazırlık, ihale değerlendirme, malzeme onayı, fizibilite hazırlama, bütçe oluşturma, konsept proje hazırlama, elektrik mühendisliği tesisat ve proje alanında teknik rapor hazırlama, elektrik mühendisliği proje ve tesisat alanında hesaplamalar yapmak gibi uzmanlık gerektiren alanlarda çalışmalar yürütmek şeklinde icra edilmektedir.
Proje

Enerji Dağıtım Sistemleri Projeleri Orta Gerilim Sistemleri Projeleri Alçak Gerilim Sistemleri Projeleri Genel ve Özel Aydınlatma Projeleri Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri Projeleri Trafo Köşkleri, Enerji Dağıtım Merkezleri ve Saha Kabin Tasarımları Kablo Taşıma Sistemleri Projeleri Proje Kontrollük Hizmetleri
Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmeti

Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri’nde can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere “Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu” denir.
Yüksek gerilim işletme sorumluluğunu üstlenecek mühendislerin, E.M.O. tarafından verilen ‘’Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu’’ ve S.M.M. belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
Firmamız E.M.O. tarafından yetkili S.M.M. ve ’Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu’’ belgesine sahiptir.
Taahhüt ve Bakım

Firmamız; Endüstriyel Tesisler, Ticari Tesisler, Üretim Atölyeleri , Depo ve Konutların elektrik tesisatlarının proje ve taahhüt ve bakım işlerini yürütmektedir. OG ve Trafo Merkezi Kurulumu
AG ve Pano Sistemleri
Zayıf Akım Sistemleri
Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Sistemleri
Test ve Ölçüm Hizmetleri

Firmamızda istediğiniz ölçüm ve testler tarafınıza raporlanarak verilmektedir.
Topraklama Sistemleri Test ve Ölçüm Hizmetleri
Temel Topraklama Direnci Ölçümleri
Toprak Özgül Direnci Ölçümleri
Makina, Ekipman Gövde ve Güvenlik Topraklama Direnci Ölçümleri
Paratoner Topraklama Direnci Ölçümleri
Aktif Paratoner Başlığı Fonksiyon Testleri
Harmonik ve Enerji Analizi Ölçümleri
İç Tesisat Uygunluk Kontrolü ve Ölçümleri
Elektrikli Aletler Güvenlik ve İzolasyon Ölçümleri
Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Testleri
Akım ve Gerilim Trafo Testleri
Kesici ve Ayırıcı Testleri
Trafo Yağ, Sekonder Koruma Ölçüm ve Kontrolleri
Parafudr Kapasite ve İzolasyon Testleri
Kablo ve Bara İzolasyon Testleri